Nova Medusa


Idź do treści

PERSONALIA

PERSONALIA

Zarys kompetencji fachowych oraz dziedzin aktywności szefa grupy obserwatorów Komisji Weneckiej, w roli ekspertów Rady Europy (?), wezwanej (bez podstaw prawnych) przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.
1. Szef grupy Bułgar Filip Dimitrow, wiceprzewodniczący Komisji Weneckiej, rola polityczna w rodzimym kraju - bułgarski Leszek Balcerowicz.


Po studiach prawniczych do 1991 był adwokatem, obrońcą m.in. mniejszości tureckiej. Przynależność polityczna - członek partii SDS (Związek Sił Demokratycznych w UE w bloku Partii Ludowej). W pierwszej fazie bułgarskiej transformacji odegrał podobną rolę jak w Polsce v-premier Leszek Balcerowicz. F. Dimitrow został premierem po zwycięstwie wyborczym SDS, gdy okazało się, że przewodniczący SDS Petyr Beron przez 20. lat współpracował z organami bezpieczeństwa w systemie komunistycznym(!). W wyniku reformy ekonomicznej o celach zbliżonych do reformy Balcerowicza zadłużył Bułgarię w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i po roku został zdymisjonowany. Po odzyskaniu władzy przez SDS w 1997 r. został na rok ambasadorem Bułgarii przy ONZ i USA (4 lata). Od 2007 roku w Parlamencie Europejskim. Od 2010 roku do 2014. był ambasadorem UE w Gruzji.

Publikacje: Jest autorem artykułów z zakresu politologii i psychoterapii oraz trzech powieści. (opr. sjw)Powrót do treści | Wróć do menu głównego