REDAKCJA - Nova Medusa vel Nowa Meduza

Lorem Ipsum
Dolor sit amet, 12
12345 Consectetur
(Adipiscing)

+00 012 345 678
+00 012 345 678 (fax)

example@example.com
                                       @  Przeciw wichrom @
Kliknij spis treści:
Przejdź do treści

Menu główne:

REDAKCJA
dr Stanisław Jerzy Włodowski
redaktor naczelny kwartalnika


Wykształcenie:
mgr, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1973 r., tematyka pracy - teoria informacji jako narzędzie analizy epistemologicznej w ujęciu reprezentatywnych autorów radzieckich;
dr, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 1983 r., tematyka pracy - metodologia posługiwania się informacją w wybranych systemach społecznych (m.in. tożsamość systemu społecznego, normotyp eksperta w badaniach naukowych, zasady efektywnego komunikowania społecznego);

Zatrudnienie:
Politechnika Szczecińska 1973-1974, Zakład Nowych Technik Nauczania; Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1974-1993, adiunkt, Międzywydziałowy Zakład Technicznych Środków Nauczania p.o. kierownika zakładu, od 1976 r. Instytut Nauk Społecznych; Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników UMK "Universitas", prezes zarządu 1996-1999; Gimnazjum nr 22 w Toruniu 1996-2007 mianowany nauczyciel matematyki; Toruńska Szkoła Wyższa 2005-2012 adiunkt, dyr. Instytutu Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2009-2012;

Tematyka zajęć akademickich (wykłady i seminaria):
metodyka technicznych środków nauczania z elementami heurystyki, podstawy nauk politycznych, filozofia przyrody i ekologia społeczna, komunikowanie społeczne, myśl polityczna. organizacje międzynarodowe, public relations;

Niektóre działania społeczne, funkcje i prace organizatorskie:
czł. zespołu i Rady Teatru KUL 1967-69; z-ca nacz. red. pisma studenckiego "Konfrontacje" w Lublinie 1970-71; koordynator modernizacji sal audiowizualnych w UMK 1975-78, red. nacz. biuletynu UMK ,,Głos Uczelni" 1980-81; gł. organizator ogólnopolskich konferencji naukowych w 1982 i 1985 (Zakładów Stosunków Międzynarodowych - z udziałem gości zagranicznych oraz konferencji naukowej oraz zjazdu PTNP); czł. zarządów głównych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych 1985-88 i Towarzystwa Studiów Latynoamerykańskich 1993-95; sekr. PZPR na Wydz. Humanistycznym UMK (1985 do rozwiązania), kierownik tematu badawczego w Centralnym Problemie Badań Podstawowych 08.18 w latach 1986-1990; opiekun Teatru Akademickiego UMK 1989-1991; czł. zarządu głównego Federacji Szkół Wyższych ZNP 1991-1993; p.o. przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Pracowników UMK ,,Universitas" w Toruniu 1994-95;

Publikacje:
naukowe i dydaktyczne - 41; red. naukowa pozycji zwartych (książki) - 3, publicystyka w pismach o zasięgu ogólnopolskim - ponad 40, publicystyka ogółem ponad 200. Dane te nie obejmują publikacji w kwartalniku Nowa Meduza;

Nagrody:
10 nagród Rektora UMK za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczno-wychowawczą w latach 1975 - 1989;

Poglądy polityczne:
"lewicowe" w sprawach socjalnych, "prawicowe" w sprawach kodeksu postępowania, generalnie - antytotalitarne;

Hobby:
jogging, rower, naprawy - recykling sprzętu, a także urządzeń społecznych.

Strona prywatna:
www.wlodowski.cba.pl


*********************************************************************************************Translation Office

Zuzanna Włodowska
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego